Werkpostfiche als communicatiemiddel

In onze bibliotheek verzamelen we achtergrondinformatie die nuttig is voor gebruikers en uitzendbureaus. Deze documenten helpen bij het beter invullen van werkpostfiches en vergroten de veiligheid en het welzijn op het werk van de uitzendkrachten.

Onze PI-F's zijn technische steekkaarten over een aantal veelvoorkomende werkposten of functies bij uitzendkrachten. De PI-F's bevatten informatie over veilig werken en zijn een handige hulp bij het invullen van de werkpostfiche.

Bij bronnen vind je een overzicht van nuttige externe websites en links die helpen bij het opmaken van goede werkpostfiches.

PI-F

Hier vind je onze PI-F's. Dit zijn technische steekkaarten over een aantal veel voorkomende werkposten of functies bij uitzendkrachten. De PI-F's bevatten informatie over veilig werken op deze werkposten.

Belangrijk: deze informatie is louter indicatief. Ze vervangen zeker NIET de risicoanalyse die elke gebruiker voor elke werkpost moet uitvoeren. De gebruiker moet daarbij alle risico's die specifiek voor zijn situatie gelden in rekening brengen!

Naar boven

Bronnen

Hier vind je een overzicht van nuttige externe websites, links en andere bronnen die helpen bij het opmaken van goede werkpostfiches.

Naar boven

Ga rechtstreeks naar: